Розділ «Отримувачі» передбачено для роботи із реквізитами отримувача. Під отримувачами розуміють фізичних осіб, кому буде відправлено товар.

Користувачу доступні наступні функції,  позначені цифрами кнопки на малюнку нижче:

  1. Внесення нового отримувача
  2. Редагування
  3. Видалення
  4. Фільтр

Отримувачі

В таблиці зображені тільки короткі відомості про адресатів. Більш повна інформація зберігається в картці, яку можна переглянути, після подвійного кліку на отримувача. Перелік усіх параметрів наведений нижче

Додати отримувача

Всі поля форми заповнюються стандартним чином: внесенням текстової інформації або вибором  із Довідника.

Напишіть відгук