УМОВИ ТА ПРАВИЛА
надання послуг міжнародної експрес-доставки сервісом myMeest
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

MEEST Polska Sp. z o.o. (далі - «Виконавець») надає послуги фізичній особі (далі «Замовник») з міжнародної експрес-доставки товарів через on-line сервіс myMeest, придбаних фізичною особою у Продавця з організацією доставки на адресу складу Міжнародного представництва відповідно до умов цього Публічного договору.

 

1. Загальні положення.
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та Стандартними Умовами Сервісу myMeest в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Акцептом цього Договору публічної оферти вважається реєстрація Замовника в особистому кабінеті на Веб-сайті Виконавця mymeest.com або через мобільний додаток для myMeest Android - та myMeest IOS
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Стандартних Умов Сервісу myMeest, які є невід’ємною частиною Договору.

 

2. Терміни і визначення.
2.1. Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті mymeest.com/pravyla-ta-umovy-korystuvannya
2.2. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.3. Послуги – Послуга або декілька Послуг у сфері міжнародної експрес доставки (а саме – послуги з доставки міжнародних відправлень, їх прийом на складі, опрацювання та оформлення по запиту Замовника), які надаються Виконавцем, та зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця mymeest.com/tariff.
2.4. Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідала Веб-сайт mymeest.com та акцептувала даний Договір або провела акцептування шляхом реєстрації через мобільний додаток сервісу. 2.5. Виконавець - MEEST Polska Sp. z o.o., що надає послуги з міжнародної експрес доставки.
2.6. Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює: оброблення МПВ; пред'явлення їх митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення; відправлення за призначенням.
2.7. МПВ – Міжнародні поштові відправлення, упаковані й оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку, що приймаються для пересилання за межами України, надходять до України, а також переміщуються територією України транзитом оператором поштового зв'язку СП «Росан».
2.8. Відправлення - Товари (окрім заборонених законодавством України та країни Продавця), упаковані і підготовлені до пересилання у відповідності до вимог законодавства країни Продавця і України, які приймаються від Продавців, обробляються і пересилаються Виконавцем на замовлення Клієнта у країну призначення обрану Клієнтом, масою «брутто» не більше встановлених стандартів та вимог Виконавця.
2.9. Замовлення – матеріальний суб’єкт, придбаний Замовником у Продавця чи доставлений на склад міжнародного представництва на ім’я Замовника від фізичної особи без процедури купівлі, що зареєстрований належним чином в особистому кабінеті користувача.
2.10. Міжнародне представництво – склад, адреса якого зазначається Замовником для доставки Замовлення та доступна на Веб-сайті за посиланням mymeest.com/buy
2.11. Продавець – будь-яка фізична або юридична особа, яка за відповідну винагороду надає послугу передачі (продажу) товару та/або організації його доставки на склад Міжнародного представництва.
2.12. Забір – послуга приймання-передачі Відправлення від пункту забору транспортної компанії, обраної Продавцем, представнику Виконавця.
2.13. "НЕГАБАРИТ" – Відправлення, вага та/або габарити якого перевищують затвердженні в компанії граничні габаритно-вагові параметри вантажу, і тому пересилаються виключно за попереднім інформуванням зі сторони Замовника та підтвердження стороною Виконавця і можливістю розконсолідації даного вантажу на окремі Відправлення, кожне з яких не перевищуватиме максимально допустимі вагу та габарити.
2.14. Отримувач – виключно фізична особа, яка є кінцевим отримувачем Відправлення, визначена Замовником у особистому кабінеті користувача на момент оформлення Замовлення для відправки у країну призначення.
2.15. Додаткова послуга – послуга, що не може бути надана самостійно, а лише в якості доповнення до основної послуги.
2.16. Особистий кабінет - Інтернет-сервіс для самостійного ведення логістичної діяльності Замовниками в системі сервісу myMeest, що передбачає попередню реєстрацію за посиланням
2.17. CN23 – бланк митної декларації, що формується автоматично в особистому кабінеті користувача шляхом консолідації даних, внесених Замовником при реєстрації Замовлення.
2.18. Компанія перевізника – транспортно-логістична компанія, що здійснює доручення переданих Виконавцем Відправлень кінцевому Одержувачу у країні призначення.
2.19. Стандартні Умови Сервісу myMeest (далі - СУС myMeest) – сукупність положень та інструкцій використання особистого кабінету, що регулюють умови функціонування даного сервісу.
2.20. Сервіс myMeest – сукупність послуг, продуктів та програмного забезпечення, запропонованих Виконавцем на сайті mymeest.com.

 

3. Предмет договору. 3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та СУС myMeest, надати Замовнику Послуги міжнародної експрес доставки (а саме – послуги з приймання та опрацювання Замовлень на складах міжнародних представництв, додаткові послуги, що зазначені у п. 3.2 цього договору, але не виключно, та послуги з доставки Відправлень Замовнику), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та СУС myMeest, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику зазначаються в цьому Договорі та/або СУС myMeest, що розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):
3.2.1. надання Замовнику адреси складу міжнародного представництва, для організації доставки Замовлень придбаних у Продавця за вказаною адресою;
3.2.2. процедуру приймання Замовлень на складі міжнародного представництва;
3.2.3. процедуру обробки Замовлень, що включає застосування усіх видів додаткових послуг, що передбачені цим Договором, але не виключно, їх зберігання та відвантаження;
3.2.4. процедуру доставки Відправлення зі складу міжнародного представництва до ММПО України у м. Львів;
3.2.5. процедуру передачі Відправлення з ММПО у Компанію Перевізника для забезпечення доставки Відправлення Одержувачу у країні призначення;
3.2.6. процедуру митного оформлення Відправлень;

 

4. Права та обов’язки Виконавця.
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. виконувати умови даного Договору;
4.1.2. надати Замовнику послуги належної якості, визначені даним договором;
4.1.3. інформувати Замовника про актуальні Послуги та умови їх надання на Веб-сайті mymeest.com;
4.1.4. проводити відшкодування завданих збитків відповідно до рішення по рекламації, оформленої Замовником;

 

4.2. Виконавець має право:
4.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
4.2.2. отримати від Замовника інформацію, що необхідна для надання послуг;
4.2.3. залучати третіх осіб для забезпечення надання послуг в рамках даного Договору (в тому числі, але не виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів тощо), без погодження зі стороною Замовника;
4.2.4. змінювати умови надання Послуг та їх тарифікацію, шляхом публікації відповідної інформації на офіційному Сайті та/або сповіщення Замовника через кабінет користувача чи e-mail Замовника;
4.2.5. змінювати положення Договору та СУС в односторонньому порядку, шляхом оновлення їх на офіційному Сайті.
4.2.6. запитувати додаткові документи, що підтверджують особу Замовника та/або Отримувача і законність здійснених покупок і користування кредитною карткою. Зазначена міра застосовується вибірково і може бути, зокрема, спрямована на запобігання шахрайським діям з кредитними картами.
4.2.7. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

5. Права та обов’язки Замовника.
5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1. ознайомитися з положеннями даного Договору та СУС до моменту реєстрації на сайті Виконавця чи у мобільному додатку;
5.1.2. своєчасно оплатити і отримати послуги на умовах цього Договору;
5.1.3. користуватись особистим кабінетом, дотримуючись СУС myMeest;
5.1.4. надати Виконавцю інформацію про вміст/характеристику Замовлення та іншу інформацію по запиту Виконавця чи Міжнародного представництва;
5.1.5. відшкодувати збитки завдані Виконавцю чи третім особам, що залучені Виконавцем для забезпечення надання послуг в рамках даного договору, шляхом надання не правдивої інформації щодо вмісту/характеристики Замовлення чи персональних даних користувача особистого кабінету;
5.1.6. дотримуватись списку заборонених до перевезення товарів.

 

5.2. Замовник має право:
5.2.1. на отримання послуг відповідно до умов даного Договору;
5.2.2. Запитувати у Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених даним Договором.
5.2.3.Запитувати у Виконавця можливість надання додаткових послуг, що не передбачені умовами даного договору.

 

6. Вартість послуг та порядок оплати.
6.1. Інформація про поточну вартість основних та додаткових послуг відображається на офіційному сайті сервісу Виконавця mymeest.com/tariffs. Кінцева вартість Відправлення формується шляхом сумування всіх основних та додаткових послуг та генерації відповідного рахунку в особистому кабінеті.
6.2. Оплата Замовником послуг сервісу myMeest здійснюється шляхом поповнення балансу в Особистому кабінеті через платіжну систему eCard (на умовах функціонування даної платіжної системи). Поповнення балансу в Особистому кабінеті можливе банківськими картами Visa та MasterCard або за допомогою GooglePay.
6.3. У виняткових випадках, за погодженням зі сторони Виконавця, оплата окремих додаткових послуг безпосередньо Міжнародному представництву можлива через PayPal, на особовий рахунок певного Міжнародного представництва.
6.4. Вартість послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягають сплаті Замовником, генерується в особистому кабінеті у валюті того складу Міжнародного представництва, де було здійснено оформлення цього Відправлення. Доступними є 3 валютні рахунки:
 • USD - для Міжнародного представництва Туреччини;
 • GBP - для Міжнародного представництва Британії;
 • EUR - для Міжнародних представництв Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії та Португалії.
6.5. Конвертація валюти в межах одного Особистого кабінету, у разі не коректного поповнення балансу зі сторони Замовника, відбувається відділом супроводу support@mymeest.com, після отримання останнім письмового запиту на конвертацію від Замовника, по крос-курсу НБУ у день її проведення.
6.6. У разі не коректного поповнення балансу особистого кабінету зі сторони Замовника, останній для повернення коштів, повинен звернутись письмово у службу підтримки support@mymeest.com.
6.7. У випадках, коли з боку сервісу myMeest узгоджено повернення коштів з балансу в особистому кабінеті Замовника, шляхом отримання письмового запиту від останнього на support@mymeest.com, таке повернення здійснюється тільки на ту карту, з якої вони надійшли на баланс в особистому кабінеті Замовника.
6.8. Розрахунок вартості послуг доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва у країну доручення проводиться за фактичною вагою сформованого Відправлення, після його обробки працівниками складу за вказівкою Замовника, із врахуванням ваги пакування.
6.9. Кінцева вартість доставки сформованого Відправлення включає в себе вартість послуги доставки та додаткових послуг, що були зазначені Замовником при формуванні цього Відправлення.

 

7. Відповідальність сторін та вирішення спорів.
7.1. Загальні положення.
7.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором.
7.1.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини).
Під форс-мажорними обставинами слід розуміти: війни, стихійні лиха, блокади, землетруси, повені, акти органів державної влади, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець (в тому числі Міжнародні представництва), що перешкоджають виконанню сторонами зобов’язань.
Сторона, яка перебуває під впливом форс-мажорних обставин, повинна протягом 24 годин з моменту їх виникнення повідомити про це письмово другу сторону. Виникнення та дія форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого державного органу.
7.1.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.1.4. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні/Узбекистані законодавства.

 

7.2. Відповідальність Виконавця.
7.2.1. Відповідальність Виконавця обмежується наступним:
7.2.1.1. В разі пошкодження Відправлення з вини Виконавця, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі суми, встановленої відділом розгляду претензій компанії перевізника чи компанії Виконавця, обраної Замовником при оформленні даного Відправлення, в межах його задекларованої вартості;
7.2.1.2. В разі втрати Відправлення з вини Виконавця, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі задекларованої суми, але не більше 100 Євро, та вартість доставки даного Відправлення у разі його сплати Замовником;
7.2.1.3. В разі додаткових фінансових стягнень із Замовника стороною Продавця з вини протермінування Виконавцем послуги забору вантажу без вагомих на це причин, що включають відсутність наданих документів зі сторони Замовника, відмову видачі Замовлення зі сторони представника Точки видачі, але не виключно, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі суми завданих збитків, що дорівнює вартості зворотної доставки;

 

7.2.2. Виконавець не несе відповідальності за:
7.2.2.1. Нестачу вантажу чи невідповідність вкладення опису за умови цілісності зовнішнього пакування;
7.2.2.2. Пошкодження чи внутрішню нестачу замовлення, що стались внаслідок недотримання Замовником чи Продавцем вимог щодо його пакування чи маркування;
7.2.2.3. Недотримання термінів доставки Відправлення до ММПО України через неналежне оформлення Відправлення в Особистому кабінеті чи CN23, що регулює СУС myMeest;
7.2.2.4. Недотримання термінів доставки Відправлення на період дії у державі в цілому та/або регіоні Одержувача чи регіоні місцезнаходження складу Міжнародного представництва, що здійснює відвантаження та/або виступає транзитним складом, зокрема аномальних подій, несприятливих та складних погодних умов, які перешкоджають забезпеченню Виконавцем дотримання зобов’язань щодо своєчасної доставки Відправлення;
7.2.2.5. Пошкодження Відправлення, що стались внаслідок поступлення Замовлення до складу Міжнародного представництва та/або його передачі до перевезення, після оформлення Замовником, без вказівки в товарно-супровідних документах на його особливі властивості, що вимагають особливих умов або застережних заходів для його збереження при перевезенні або зберіганні;
7.2.2.6. Втрату Відправлення (його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення Відправлення одержувачу, але при цьому було дотримано наступних умов: Замовлення прийнято і доручено Відправлення з дотриманням всіх встановлених вимог, при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження його упакування;
7.2.2.7. Пошкодження вантажу при його транспортуванні, що було зумовлено перепакуванням замовлення при його розділенні та/або видаленні додаткового пакування по запиту або за погодженням сторони Замовника.
7.2.2.8. За непрямі збитки або втрачену Замовником вигоду/прибуток, незалежно від характеру їх походження.
7.2.2.9. У випадку затримки доставки Відправлення з вини Виконавця, останній повинен компенсувати Замовнику 10% від вартості послуг за перевезення цього Відправлення (без врахування вартості додаткових послуг), за кожен день прострочення, але не більше 100% вартості послуги доставки.
7.2.2.9. Відповідальність Виконавця за збереження Відправлення припиняється з моменту його вручення Одержувачу Компанією перевізником.

 

7.3. Відповідальність Замовника.
7.3.1. Відповідальність Замовника обмежується наступним:
7.3.1.1. Замовник в повному обсязі несе одноосібно відповідальність за всі негативні наслідки (пошкодження вмісту замовлення, деформацію та ін.) у разі використання Продавцем неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки відправлення) та відсутності спеціального маркування.
7.3.1.2. Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з в відправленням Клієнта, що містили у вкладенні будь-якого типу хімічні речовини, кислоти чи інші небезпечні сполуки.
7.3.1.3. У випадку застосування фінансових санкцій, штрафів чи інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України до Виконавця та/або залучених ним третіх сторін (відповідно до п. 4.2.3), зумовлених наданням Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Замовника, а також у зв’язку із несвоєчасним наданням Замовником необхідних для декларування документів та інформації, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця, або сумі штрафу, накладеного на третю особу залучену Виконавцем, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або залучених третіх сторін.
7.3.1.4. У випадку встановлення, при дорученні вантажу Компанією перевізником, відсутності частини чи повного вмісту відправлення за умови цілісності пакування та відсутності послуги консолідації, відповідальність покладається на сторону Замовника або Продавця.
7.3.1.5. Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту отримання Замовником або Отримувачем сформованої посилки у країні доручення.

 

8. Строк дії Договору.
8.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником персонального кабінету на сайті Виконавця mymeest.com або через мобільний додаток Виконавця (що зазначений у п. 1.4.)
8.2. Договір або СУС myMeest може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Єдина актуальна версія Договору розміщена за адресою mymeest.com/pravyla-ta-umovy-korystuvannya. Продовження використання Послуг сервісу Замовником після зміни поточних умов Договору, що буде розміщено на сайті Виконавця, буде розцінюватись як згода Замовника з внесеними змінами та доповненнями.
8.3. Поточна редакція Договору автоматично анулює умови, що передбачені попередньою редакцією.
8.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання Послуг Замовнику у разі порушення останнім будь-якої умови даного Договору.
8.5. Термін дії договору обмежується виконанням Сторін усіх зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.

 

9. Захист персональних даних.
9.1. Виконавець зобов’язується поважати право на конфіденційність Замовника та/або відвідувача власного сайту. Персональна інформація про кожного із наших Замовників надійно зберігається в базі даних myMeest та захищена згідно ЗУ «Про захист персональних даних».
9.2. Замовник, шляхом реєстрації на сайті Виконавця, автоматично дає згоду на обробку останнім персональних даних (будь-якої інформації, що зафіксована ним в особистому кабінеті, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:
 • Ідентифікації Замовника на веб-сайті Виконавця
 • Обробки, виконання та доставки замовлень/посилок
 • Відстеження та підтвердження замовлень/посилок
 • Управління програмами лояльності, акціями та спеціальними пропозиціями
 • Маркетингу, опитування і реклами товарів та послуг
 • Проведення досліджень та аналізу
 • Створення і управління рахунками та оплатами Замовника
 • Забезпечення спілкування між нашими представниками та Замовниками (відповідно до п. 4.2.3)
 • Покращення сервісу
9.3. Виконавець зобов’язується зберігати інформацію Замовника до тих пір, поки існує обліковий запис Замовника та активний рахунок. Для клієнтів myMeest виконавець використовує законні і розумні заходи безпеки для захисту особистої інформації та відповідним чином обмежує доступ до неї.

 

10. Реквізити Виконавця.
Meest Polska Sp. z o.o. z
39-200 Dębica, ul. Drogowców 7
NIP: 872-22-67-231
E-MAIL: info@meestpolska.pl
TEL: +48 146-818-484